جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:04:37
4 08:07:08 حدیث 00:00:16
5 08:07:24 دهکده مامی 00:05:27
6 08:12:51 اعلام برنامه 00:00:45
7 08:13:36 آگهی بازرگانی 00:01:24
8 08:15:00 ماهی فضایی - قسمت 49 00:11:32
9 08:26:32 مامان جون - قسمت 1 00:04:09
10 08:30:41 جوجه جوجه طلایی - قسمت 18 00:13:20
11 08:44:01 تیزر مجموعه ماجراهای ایوری 00:01:18
12 08:45:19 مول - قسمت 24 00:05:08
13 08:50:27 آرم استیشن ابرهای بادکنکی 00:00:20
14 08:50:47 کلیپ یه دسته گل 00:02:52
15 08:53:39 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
16 08:53:48 گلبرگ‌ها - قسمت 23 00:05:04
17 08:58:52 اعلام برنامه 00:00:35
18 08:59:27 آگهی بازرگانی 00:00:36
19 09:00:03 ماستی - قسمت 11 00:05:09
20 09:05:12 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
21 09:05:34 ترانه‌های اتل متل - کوه 00:04:02
22 09:09:36 وله خمیری 3 00:00:32
23 09:10:08 دنیای نقاشی - قسمت 38 00:05:00
24 09:15:08 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:23
25 09:15:31 نقاشی - خردسال 00:12:11
26 09:27:42 آرم استیشن ابرهای بادکنکی 00:00:20
27 09:28:02 اوم نوم 00:01:16
28 09:29:18 اعلام برنامه 00:00:45
29 09:30:03 توپولوها - قسمت 55 00:23:00
30 09:53:03 وله خمیری 7 00:00:30
31 09:53:33 جیمبو و هواپیمای جت - قسمت 8 00:04:59
32 09:58:32 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
33 09:58:41 آگهی بازرگانی 00:01:19
34 10:00:00 ماجراهای امیر کوچولو - قسمت 2 00:06:43
35 10:06:43 اعلام ویژه - سامی و دوستان 00:00:45
36 10:07:28 پنگوئن کوچولویی به نام پورورو - قسمت 33 00:05:00
37 10:12:28 وله خمیری 21 00:00:30
38 10:12:58 کلیپ نقاشی 00:02:17
39 10:15:15 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
40 10:15:24 نارنجی دیگه اشتباه نمی‌کنه - قسمت 11 00:06:58
41 10:22:22 آرم استیشن کودک 00:00:20
42 10:22:42 من یک حیوان هستم 00:02:04
43 10:24:46 تیزر مجموعه ماجراهای جزیره چالاک 00:00:52
44 10:25:38 مامان جون - قسمت 2 00:03:54
45 10:29:32 اعلام برنامه 00:00:35
46 10:30:07 تامی تراکتور - قسمت 12 00:10:35
47 10:40:42 تیزر مجموعه جنگل ما 00:00:46
48 10:41:28 ماجراهای پنج انگشت 00:02:42
49 10:44:10 وله کتاب 00:00:56
50 10:45:06 سامی و دوستان - قسمت 13 00:07:06
51 10:52:12 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
52 10:52:21 ماموک 00:02:58
53 10:55:19 آرم استیشن کودک 00:00:20
54 10:55:39 ترانه‌های اتل متل - راستگویی 00:03:17
55 10:58:56 اعلام برنامه 00:00:45
56 10:59:41 آگهی بازرگانی 00:00:51
57 11:00:32 تپلی‌های پر دردسر - قسمت 10 00:06:24
58 11:06:56 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:23
59 11:07:19 کلیپ چوپان مهربان 00:01:59
60 11:09:18 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
61 11:09:40 پینگو - قسمت 55 00:05:49
62 11:15:29 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
63 11:15:38 ماجراهای جزیره چالاک - قسمت 42 00:07:28
64 11:23:06 اعلام ویژه - ملوچ 00:00:45
65 11:23:51 مانک سگ کوچک 00:02:44
66 11:26:35 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:23
67 11:26:58 مامان جون - قسمت 3 00:03:00
68 11:29:58 آرم استیشن کودک 00:00:20
69 11:30:18 نقاشی - خردسال 00:12:13
70 11:42:31 وله خمیری 11 00:00:35
71 11:43:06 اوم نوم 00:01:19
72 11:44:25 اعلام برنامه 00:00:35
73 11:45:00 جزیره اسرارآمیز لالا - قسمت 6 00:12:52
74 11:57:52 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
75 11:58:01 جعبه حیوانات 00:02:04
76 12:00:05 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
77 12:00:27 ملوچ - قسمت 13 00:06:44
78 12:07:11 آگهی بازرگانی 00:08:00
79 12:15:11 ماجراهای ایوری - قسمت 50 00:06:58
80 12:22:09 تیزر مجموعه تامی تراکتور 00:00:50
81 12:22:59 تیزر مجموعه جنگل ما 00:00:46
82 12:23:45 ماجراهای جیرجیر و جانا - قسمت 50 00:05:16
83 12:29:01 وله کتاب 00:01:06
84 12:30:07 شهر قصه - قسمت 15 00:10:51
85 12:40:58 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
86 12:41:07 مامان جون - قسمت 4 00:04:03
87 12:45:10 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:23
88 12:45:33 زیگ و زاگ - قسمت 9 00:05:10
89 12:50:43 تیزر آفتابگردون 00:00:45
90 12:51:28 دیپ‌داپ 00:02:46
91 12:54:14 حدیث 00:00:18
92 12:54:32 کلیپ حضرت محمد (ص) 00:02:49
93 12:57:21 تلاوت قرآن 00:05:39
94 13:03:00 اذان ظهر به افق تهران 00:05:04
95 13:08:04 کلیپ جا نماز 00:02:16
96 13:10:20 اعلام برنامه 00:00:35
97 13:10:55 تو تی تو 00:02:02
98 13:12:57 تیزر مجموعه تامی تراکتور 00:00:50
99 13:13:47 تیزر مجموعه ماجراهای ایوری 00:01:18
100 13:15:05 جنگل ما - قسمت 12 00:04:46
101 13:19:51 آگهی بازرگانی 00:07:41
102 13:27:32 مامان جون - قسمت 5 00:02:47
103 13:30:19 رکسیو - قسمت 14 00:08:09
104 13:38:28 کلیپ پروانه -2 00:01:44
105 13:40:12 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:23
106 13:40:35 میتو - قسمت 35 00:04:39
107 13:45:14 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
108 13:45:23 دهکده بزابزا - قسمت 7 00:11:44
109 13:57:07 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
110 13:57:29 مامان جون - قسمت 6 00:03:20
111 14:00:49 آگهی بازرگانی 00:01:41
112 14:02:30 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:32
113 14:03:02 گفتار مجری - قسمت 1 00:01:22
114 14:04:24 پلنگ صورتی 00:07:34
115 14:11:58 اعلام ویژه - ماجراهای پلانکی 00:00:30
116 14:12:28 ببین و ببین 00:02:05
117 14:14:33 اعلام برنامه 00:00:55
118 14:15:28 ماجراهای نیلز - قسمت 31 00:22:56
119 14:38:24 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
120 14:38:34 داستان حشرات - قسمت 32 00:05:08
121 14:43:42 تیزر مجموعه ویکی و مردان پر زور 00:01:35
122 14:45:17 قصه ما مثل شد-1 - قسمت 24 00:10:17
123 14:55:34 تیزر ویژه رمضان - 24 ساعته 00:00:47
124 14:56:21 گلامپرها 00:01:48
125 14:58:09 آگهی بازرگانی 00:02:00
126 15:00:09 ویکی و مردان پر زور - قسمت 49 00:11:47
127 15:11:56 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
128 15:12:06 کلیپ از توی هر خیابان 00:03:02
129 15:15:08 اعلام ویژه - ماجراهای نیلز 00:00:30
130 15:15:38 ماجراهای پلانکی - قسمت 34 00:07:47
131 15:23:25 آرم استیشن پرتاب رنگ 00:00:12
132 15:23:37 بره قهرمان 00:01:02
133 15:24:39 تیزر ویژه رمضان - 24 ساعته 00:00:47
134 15:25:26 ترانه‌های اتل متل - لنگه نداره دوستم 00:04:19
135 15:29:45 اعلام برنامه 00:00:50
136 15:30:35 نقاشی - کودک - قسمت 124 00:11:53
137 15:42:28 اعلام ویژه - زنان کوچک 00:00:30
138 15:42:58 خنگول 00:01:33
139 15:44:31 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
140 15:45:07 خاله ریزه و قاشق سحرآمیز - قسمت 34 00:08:55
141 15:54:02 تیزر ویژه رمضان - 24 ساعته 00:00:47
142 15:54:49 برنارد 00:03:28
143 15:58:17 اعلام برنامه 00:00:55
144 15:59:12 آگهی بازرگانی 00:00:51
145 16:00:03 ورجه وورجه 00:12:53
146 16:12:56 گفتار مجری - قسمت 2 00:02:39
147 16:15:35 توربو و دوستان - قسمت 11 00:11:33
148 16:27:08 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
149 16:27:18 لاروا 00:01:50
150 16:29:08 تیزر مجموعه شکرستان 00:01:01
151 16:30:09 فوتبالیست‌ها-3و4 - قسمت 24 00:22:29
152 16:52:38 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
153 16:52:48 کلیپ ایران جاویدان 00:03:14
154 16:56:02 تیزر مجموعه گولوبولا 00:00:43
155 16:56:45 باغ وحش فضایی 00:01:58
156 16:58:43 اعلام برنامه 00:00:50
157 16:59:33 آگهی بازرگانی 00:00:51
158 17:00:24 ماجراهای پلانکی - قسمت 35 00:08:31
159 17:08:55 آرم استیشن جوجه های آبی 00:00:38
160 17:09:33 گروه تحقیق 00:05:12
161 17:14:45 تیزر ویژه رمضان - 24 ساعته 00:00:47
162 17:15:32 خاله ریزه و قاشق سحرآمیز - قسمت 35 00:09:09
163 17:24:41 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
164 17:25:17 کلیپ مامان بزرگ و بابا بزرگ 00:03:03
165 17:28:20 گفتار مجری - قسمت 3 00:01:55
166 17:30:15 گلستان سرزمین من - قسمت 21 00:17:04
167 17:47:19 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
168 17:47:29 پت و مت - قسمت 39 00:06:51
169 17:54:20 تیزر ویژه رمضان - 24 ساعته 00:00:47
170 17:55:07 ترانه‌های اتل متل - امانت‌داری 00:03:19
171 17:58:26 اعلام برنامه 00:00:55
172 17:59:21 آگهی بازرگانی 00:00:51
173 18:00:12 نقاشی - کودک 00:11:28
174 18:11:40 آرم استیشن پرتاب رنگ 00:00:12
175 18:11:52 برنارد 00:03:10
176 18:15:02 اعلام ویژه - شکرستان 00:00:30
177 18:15:32 ویکی و مردان پر زور - قسمت 50 00:11:23
178 18:26:55 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
179 18:27:31 لئون 00:02:57
180 18:30:28 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
181 18:30:38 ماجراهای نیلز - قسمت 32 00:23:51
182 18:54:29 تیزر ویژه رمضان - 24 ساعته 00:00:47
183 18:55:16 رالف 00:01:19
184 18:56:35 اعلام برنامه 00:00:50
185 18:57:25 آگهی بازرگانی 00:02:51
186 19:00:16 ورجه وورجه 00:11:56
187 19:12:12 تیزر مجموعه توربو و دوستان 00:01:09
188 19:13:21 گفتار مجری - قسمت 4 00:01:59
189 19:15:20 فوتبالیست‌ها-3و4 - قسمت 25 00:22:24
190 19:37:44 تیزر ویژه رمضان - 24 ساعته 00:00:47
191 19:38:31 کلیپ یک روز بودم 00:03:15
192 19:41:46 اعلام ویژه - پنگوئن‌های زبل 00:00:30
193 19:42:16 گلامپرها 00:01:56
194 19:44:12 اعلام برنامه 00:00:55
195 19:45:07 توربو و دوستان - قسمت 12 00:11:42
196 19:56:49 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
197 19:57:25 آگهی بازرگانی 00:02:51
198 20:00:16 گولوبولا - قسمت 19 00:16:58
199 20:17:14 آرم استیشن شب و روز 00:00:55
200 20:18:09 آقای خط 00:02:23
201 20:20:32 گفتار مجری - قسمت 6 00:01:46
202 20:22:18 رود رانر 00:05:35
203 20:27:53 حدیث 00:00:33
204 20:28:26 کلیپ پیامبر 00:03:53
205 20:32:19 تلاوت قرآن 00:06:41
206 20:39:00 اذان مغرب به افق تهران 00:04:55
207 20:43:55 کلیپ غزاله 00:00:54
208 20:44:49 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
209 20:45:25 قصه ما مثل شد-1 - قسمت 25 00:10:05
210 20:55:30 اعلام برنامه 00:00:50
211 20:56:20 رالف 00:01:19
212 20:57:39 آگهی بازرگانی 00:02:36
213 21:00:15 پنگوئن‌های زبل - قسمت 10 00:10:50
214 21:11:05 تیزر ویژه رمضان - 24 ساعته 00:00:47
215 21:11:52 برنارد 00:03:13
216 21:15:05 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
217 21:15:15 شکرستان-1 - قسمت 10 00:14:25
218 21:29:40 وله ماه رمضان 00:00:29
219 21:30:09 زنان کوچک - قسمت 5 00:19:23
220 21:49:32 تیزر ویژه رمضان - 24 ساعته 00:00:47
221 21:50:19 لذت دانایی - قسمت 12 00:04:22
222 21:54:41 وله ماه رمضان 00:00:38
223 21:55:19 گروه تحقیق 00:04:08
224 21:59:27 تیزر مجموعه فوتبالیست‌ها 00:01:12
225 22:00:39 سینمایی شجاع 01:18:06
226 23:18:45 تیزر سینمایی 00:01:25
227 23:20:10 ببین و ببین 00:03:17
228 23:23:27 وله ماه رمضان 00:00:30
229 23:23:57 رود رانر 00:05:35
230 23:29:32 وله ماه رمضان 00:00:28
231 23:30:00 فرمانروایان مقدس - قسمت 1 00:29:38
232 23:59:38 وله ماه رمضان 00:00:25
233 00:00:03 21:59:57


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها